Karlstad får rätt att utfärda specialistexamen för sjuksköterska

 2001-08-22