Justitieministern möter studenter och anställda

 2005-05-04