JK: Positiv särbehandling har stöd i lagen

 2006-02-01