IT- och tjänsteforskning får 8,7 miljoner

 2008-12-22