IT-konsulter gav fingervisning om yrkeslivet

 2008-03-17