Invigning av Studencentrums expedition

 2008-08-14