Indienbesök på Avdelningen för omvårdnad

 2009-09-07