Idéhistoria får beröm av Högskoleverket

 2005-03-10