Hatten på för hedersdoktor Knut Warmland

 2010-09-07