Handelshögskolan har redan växt i kostymen

 2009-08-13