Hållbar akademisk högtid firades på Karlstads universitet

 2019-10-13