Göteborgsbranden satte djupa spår hos polisen

 2002-10-28