Ger otrygga anställningar en otrygg äldreomsorg?

 2023-02-28