Forum Värmland 2017

 2017-01-11

Forum Värmland anordnas av Hälsoakademin vid Karlstads universitet och Landstinget i Värmland. Det är en mötesplats för medarbetare på universitetet och inom landstinget som är intresserade av forskning om hälsa samt hälso- och sjukvård. Anmälan till Forum Värmland 2017 stänger den 16 januari.

Forum Värmland 2017 har temat folksjukdomar, och handlar om bland annat del 1, KOL, depression och kardiovaskulära sjukdomar. Ny forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet presenteras och man visar upp hur tidigare forskning kommit till användning.

Huvudtalare är Jessica Norrbom, fysiolog och medicine doktor vid Karolinska institutet. Hon pratar om ”Verkningsmekanismer fysisk aktivitet, träning och stillasittande”.
Dagen innehåller föreläsningar, paneldiskussion och en posterutställning med prova-på-aktiviteter.

Deltagare är välkomna att presentera sin egen forskning i form av poster i utställning. Läs mer här .

Under dagen genomförs en workshop med en expertpanel som diskuterar nya projekt och frågeställningar.

När: Tisdag den 14 februari 2017 kl. 08.25-16.30
Var: Karlstad Congress Culture Centre, CCC
Sista anmälningsdag är den 16/1 2017

Här finns hela programmet och anmälan:
Program
Anmälan

Nya avhandlingar kommer att presenteras:
Karolina Petrov Fieril, Landstinget i Värmland”Varför träna under graviditet?”
Pernilla Hedström, Karlstads universitet ”Hälsocoach i skolan”
Louise Persson, Karlstads universitet ”Hälsofrämjande arbete i skolan –resultat från ett folkhälsoprojekt”´
Carolina Jernbro, Karlstads universitet ”Barnmisshandel ur barn och ungas perspektiv”
Mona Lindqvist, Landstinget i Värmland ”Flyktingar i psykiatrin”
Bernhard Holzgraefe, Landstinget i Värmland ”Aspects on Extracorporeal Life Support for severe acute respiratory failure with special reference to influenza A/H1N1 2009 pandemic”
Tuva Sandsdalen, Karlstads universitet ”Kvalitet i palliativ omsorg fra pasientens perspektiv”

För upplysningar angående Forum Värmland:

Helene Hjalmarson eller Maria Klässbo

Maria Klässbo & Helene Hjalmarson
Författare: Åsa B Höjer
Publicerad: 2017-01-11
Maria Klässbo & Helene Hjalmarson