Försvarsdepartementet besökte Karlstads universitet

 2009-04-24