Forskarskola en start för framtida AI-forskare

 2020-10-29