Forskare inspirerar rektorer och chefer från Karlstads kommun om lärande kring klimatförändringar

 2022-06-23