Förändrade förutsättningar kräver omplanering

 2004-09-13