Festligt när Handelshögskolan lanserades

 2009-03-27