Färre söker program men fler sökande till kurser

 2002-04-30