Färre anmälningar till vårens högskoleprov

 2001-03-15