Examenshögtid för sjuksköterskor och lärare

 2010-06-14