Estetisk-filosofiska fakulteten söker vicerektor

 2007-10-31