Delvis godkänt för budgetpropositionen

 2001-09-21