De flesta programstudenter tar examen

 2007-12-21