Byggnadsnämnden antog planprogrammet för universitetsområdet

 2001-01-24