Behövs det ett universitet i Värmland?

 2010-09-07