Barn löser klimatproblem i robottävling

 2008-11-05