Anders Arnqvist blir vicerektor för Estetisk-filosofiska fakulteten

 2007-12-10