Akademisk högtid speglar passion för forskning

 2023-10-04