Akademisk högtid med passion och rektorsinstallation

 2023-10-23