3 000 avgångsgymnasister besökte universitetet

 2004-03-05