100 år av sjuksköterskeutbildning i Karlstad

 2007-11-16