100 000 kr var till studenter och en lärare vid Karlstads universitet

 2001-01-18