Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education är en nordisk ämnesdidaktisk tidskrift som ska vara en arena för forskning med relevans för skola, lärarutbildning och högre utbildning.

Ämnesdidaktiska studier av undervisning och lärande i geografi, historia, samhällskunskap, statsvetenskap och religionskunskap står särskilt i fokus, men tidskriften är också öppen för artiklar där breda teman som inkluderar frågor som rör dessa ämnen behandlas.

Nordidactica har ambitionen att kombinera en hög vetenskaplighet med en hög grad av auktalitet i ämnesdidaktiska frågor. Basen är referee-granskade artiklar i kombination med beskrivningar av aktuella projekt och recensioner av ämnesdidaktisk litteratur.

Open Source

Nordidactica är en samhällsvetenskapsdidaktisk Open Access-tidskrift. Open Access-tidskrifter publicerar forskningsresultat på Internet, kostnadsfritt och tillgängligt för alla som vill citera, läsa eller ladda ner. Open Access-tidskrifter genomför (liksom traditionella tidskrifter) kvalitetsgranskning av det vetenskapliga innehållet. I Open Access-tidskrifter behåller författaren upphovsrätten till sin artikel.

Gränslöst samarbete

Tidskriften Nordidactica är ett samarbete mellan:

  • Høgskolen i Hedmark
  • Karlstads universitet
  • Göteborgs universitet
  • Stockholms universitet
  • Syddansk Universitet
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet
  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Bergen
  • Helsingi Yliopisto - Helsingfors universitet

Artiklarna i tidskriften är i huvudsak författade på norska, svenska eller danska, men även bidrag på engelska välkomnas. Alla artiklar har även korta engelska sammanfattningar.