Mustafa Khafaji, alumn högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad