Matematik är både en klassisk vetenskap och ett modernt dynamiskt vetenskapsområde. Analys och algebra utgör grunden för det matematiska språk och de matematiska verktyg som är en förutsättning för studier inom naturvetenskap och teknik, men matematiken har även en stor och växande roll inom forskning i ekonomi och modellering av samhällsvetenskapliga fenomen. Matematik återfinns i många tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram.

Ämnet Matematik tillhör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap och ansvarar för matematikutbildningen inom många av universitetets olika utbildningsprogram framförallt inom ingenjörs- och lärarutbildningarna. Vi ger även fristående kurser på alla nivåer från grundutbildning till doktorand. Fortbildning för lärare inom grundskolan och gymnasiet utgör en stor del av vår verksamhet och växer ständigt.

Matematik är ett av universitetets forskarutbildningsämnen och vår forskning bedrivs såväl inom ren och tillämpad matematik som matematikdidaktik.