Karlstads universitet får rätt att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

 2021-04-23