Karlstads universitet får avslag på examenstillstånd för specialpedagog och speciallärare med inriktning mot språk, skriv och läs

 2019-02-07