Kurser i Folkhälsovetenskap

En god hälsa är grunden för social utveckling och välfärd i samhället. Syftet med folkhälsoarbete är att främja människors hälsa samt öka deras säkerhet och trygghet.
Folkhälsoarbete bedrivs på samhälls-, grupp- och individnivå för att tillvarata människornas och miljöns resurser för att förbättra samt utjämna skillnader i befolkningens hälsa. Utbildningen ger också en bra grund för att arbeta förebyggande och stödjande för riskgrupper och utsatta grupper i samhället.

Kurser på grundnivå

Epidemiologi och folkhälsoarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGEF1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Folkhälsovetenskap VFU IUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGVU1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Folkhälsovetenskap: examensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGBE2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Global hälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGGH1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Engelska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hälsa, miljö och hållbar utvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGHMH

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Hälsofrämjande arbete IUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGHP1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hälsofrämjande arbete IIUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGHA2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–18
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Introduktion till folkhälsovetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGIF1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGIM1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–50
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Levnadsvanor - fysiologi och hälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGLH1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
15 HP
Organisation, politisk styrning och folkhälsoarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGOP1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Projektledning och utvärdering i folkhälsoarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGPUF

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 19–23
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Vetenskapliga forskningsmetoder i folkhälsovetenskap - litteraturstudieUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGBE1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGVR2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)Utbildningstillfällen

Kurskod: FHABE3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)Utbildningstillfällen

Kurskod: FHABE1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)Utbildningstillfällen

Kurskod: FHABE2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Folkhälsovetenskap praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAPR1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Hälsa på lika villkorUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAJH1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hälsopromotion - att främja hälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAHP1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kvantitativ vetenskaplig metodUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAE41

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Miljöns betydelse för hälsa och utvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAMH1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Samverkan för barns bästaUtbildningstillfällen

Kurskod: FHASBB

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Våld mot barn: att upptäcka och ageraUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAVB1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP