Kristoffer Nilsson, alumn på masterprogrammet i socialt arbete