Kurser i Kemi

Kemi är en mångfacetterad och spännande vetenskap som spelar en allt större roll i både samhället och i människors dagliga liv.
Behovet av kunskap i kemi kommer att öka i framtiden. Bland annat ser vi ett ökat behov inom områden som miljö, processindustri, energi, bioteknik, läkemedelsindustri, nanovetenskap och materialvetenskap. Genom en utbildning med kemi som bas kommer du att blir eftertraktad hos både företag, skola och myndigheter!

I kemi kan du få en examen både på grundläggande nivå och på avancerad nivå. Vi erbjuder ett treårigt program: Läkemedelsanalys- Kandidatprogram i kemi, du kan också läsa kemi inom ramen för ämneslärarutbildningen eller civilingenjörsutbildningen med inriktning kemiteknik. Hos oss ger de första två terminernas studier grundläggande kunskaper och färdigheter för fortsatta fördjupade studier. Kursutbudet på avancerad nivå är profilerat efter våra starka forskningsområden: analytisk kemi, biokemi/bioteknik, kemididaktik och fysikalisk kemi. Inom forskningen samarbetar kemisterna på Karlstads universitet med näringsliv, skola, forskarkollegor världen över och med forskare från andra ämnesområden, till exempel fysik, kemiteknik och matematik. Efter avslutade studier har du därför mycket spännande möjligheter inom ett oerhört brett arbetsfält.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.laratutbildningen@kau.se

Kurser på förberedande nivå

Kemi Bas AUtbildningstillfällen

Kurskod: KEBX13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Kemi Bas BUtbildningstillfällen

Kurskod: KEBX23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på grundnivå

Analytisk kemiUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGB42

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik CUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGC41

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
BiokemiUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGA11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Fysikalisk kemi BUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGBF3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Inledande kemiUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGA21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Internationellt projekt i KemiUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGC1X

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
67% (Dag)
v. 7–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
67% (Dag)
v. 8–23
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Kemi i samhälletUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGB21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kemi II med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGL32

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Kemi III med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGL13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
Inställt
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
Inställt
30 HP
Kemi kandidatarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGCX4

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Kemi kandidatarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGCX5

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 9–23
Svenska och engelska
Programkurs
22,5 HP
Kemi kandidatarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGCX6

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Kemi med didaktisk inriktning 1Utbildningstillfällen

Kurskod: KEGL01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Kemi med didaktisk inriktning 3Utbildningstillfällen

Kurskod: KEGL23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Kemins beräkningsmetoderUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGA51

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Kemiska beräkningarUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGA31

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Läkemedel - kemisk analys i projektform CUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGC81

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Makromolekylers fysikaliska kemi CUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGCM1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
MateriaUtbildningstillfällen

Kurskod: CBGAM1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Molekylär bioteknik med tillämpningar CUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGC11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Organisk kemiUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Organisk kemi BUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGB01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Polymerers fysikaliska kemi CUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGCM2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Verksamhetsförlagd kemiUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGCV1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Vetenskapligt skrivande och vetenskapsteori inom kemi och kemiteknik CUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGC71

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ytor, gränsskikt och kolloider CUtbildningstillfällen

Kurskod: KEGC52

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik DUtbildningstillfällen

Kurskod: KEAD41

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Examensarbete för ämneslärare - kemi med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAA07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Kemi med didaktisk inriktning 4Utbildningstillfällen

Kurskod: KEAL91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Kemi med didaktisk inriktning 4Utbildningstillfällen

Kurskod: KEAL93

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Kemi med didaktisk inriktning 5Utbildningstillfällen

Kurskod: KEAL92

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Kemi med didaktisk inriktning 5Utbildningstillfällen

Kurskod: KEAL94

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska och engelska
Programkurs
22,5 HP
Läkemedel - kemisk analys i projektform DUtbildningstillfällen

Kurskod: KEAD81

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Makromolekylers fysikaliska kemi DUtbildningstillfällen

Kurskod: KEADM1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Molekylär bioteknik med tillämpningar DUtbildningstillfällen

Kurskod: KEAD11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Polymerers fysikaliska kemi DUtbildningstillfällen

Kurskod: KEADM2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Vetenskapligt skrivande och vetenskapsteori inom kemi och kemiteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: KEAD71

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Ytor, gränsskikt och kolloider DUtbildningstillfällen

Kurskod: KEAD52

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP