Sista anmälningsdag: Konstruktiv länkning som metod i högre utbildning (CA)