Sista anmälningsdag: Handledarkurs för självständiga arbeten (HSA)