Seminarium om sårbara grupper utsatta för våld i nära relationer