Öppen föreläsning och utställning om krisberedskap