Nätverksträff för chefer och 1:e socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd