Installationsföreläsning Ander Visiting Professor in Geomedia, Pablo Abend