FOU FREDAG- DIGITALT SEMINARIUM-Roll- och lojalitetskonflikter i vardags- och arbetslivet-  Markus Arvidsson, lektor i sociologi