Exkrementer som arkitektoniskt problem. Byggda avträden bland de högre stånden i Norge 1000-1900.